» V jednoduchosti je krása

Jednoducho mi zavoláte alebo navštívite a máte
k dispozícii jedinečné služby

Môžete so mnou hovoriť alebo napísať mi v slovenčine, češtine, angličtine alebo ruštine.

Sídlo:

František Barančik
Slnečná ulica 325/8
96237 Kováčová
Slovenská republika

Poštová adresa:

František Barančik
Partizánska 333
97671 Šumiac
Slovenská republika

Telefón/Fax:

+421-45-5445567

 

Mobil:

+421-908169534

Skype:

frantisek_barancik

Email:

info@barancik.eu.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 43350925
DIČ: 1024806827

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
- pobočka Zvolen
Číslo účtu: 4004175260/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK 17 7500 0000 0040 0417 5260