» Viac ako komplexné služby!

Vitajte na mojich webových stránkach

Hľadáte spoľahlivého prekladateľa angličtiny, ruštiny alebo slovenčiny? Tu ste ho našli. Nachádzate sa na stránkach samostatného prekladateľa, ktorý pre vás preloží texty zo slovenčiny do angličtiny a ruštiny a vykoná jazykové korektúry anglických textov.

Som samostatný prekladateľ registrovaný podľa zákonov Slovenskej republiky, s viac ako 25 ročnou praxou v prekladaní. Moja odborná špecializácia: Podnikanie a obchod, Ekonomika a financie, Výrobný priemysel a technika, Ekológia a životné prostredie, Medicína a farmácia.

Svoje cenovo výhodné prekladateľské služby ponúkam súkromným osobám, podnikateľským subjektom a prekladateľským agentúram.

Hlavné výhody využívania služieb samostatného prekladateľa ako som ja

Kvalita – Samostatne podnikajúci prekladateľ si nemôže dovoliť zlyhanie v kvalite a dodržiavaní termínov. Jeho cieľom je vybudovať a udržiavať sieť spokojných zákazníkov, ktorí mu budú pravidelne zadávať nové zákazky.
Cena – Ak si objednáte preklad vo veľkej prekladateľskej agentúre, značná časť vašich peňazí sa použije na pokrytie nákladov spojených s vyhľadávaním voľných kapacít, koordináciou prác, vedením účtovníctva, marketingom, logistiku, atď. Režijné náklady samostatného prekladateľa sú takmer zanedbateľné, náklady na preklad sú výrazne nižšie.
Služby – Samostatne pracujúci prekladateľ je vašim jediným kontaktným miestom pre vaše prípadné otázky, poznámky a záležitosti v priebehu realizácie prekladu. Okamžite sa bude venovať každej vašej zmene, aktualizácii či doplnku. Takto získate niečo viac ako komplexné prekladateľské služby - individuálny a osobný prístup k vašim potrebám, pružnosť v plánovaní a výhodnejšie ceny.

Som veľmi prispôsobivý pokiaľ ide o pracovné hodiny a neúčtujem žiadne poplatky za expresné zákazky alebo prácu počas víkendu a v noci. Môj výkon je okolo 7 - 8 normostrán za deň v závislosti od textu

Obchodné podmienky